Tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều nơi chụp ảnh cho bé vừa đẹp lại vừa…